Танд санал хүсэлт

Бид таны илгээсэн хүсэлтийг хянан танд буцаан хариу өгөх болно. Баярлалаа

Санал асуулга

Агаарын бохирдолыг багасгахын тулд Та цахилгаан халаалт хэрэглэж эрчим хүчний хэмнэлт авахыг хүсэж байна уу?