Мэдээ, мэдээлэл

ЭХХМ ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ОНЛАЙН УУЛЗАЛТ

2021 оны 04 сарын 26

Эрчим хүч хэмнэлтийн газраас ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ! уриатай Эрчим хүч хэмнэлтийн менежерүүдийн туршлага солилцох уулзалтыг “Барилгын эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэсэн туршлагаас” сэдвийн дор ОНЛАЙНААР зохион байгуулна. Энэхүү уулзалт нь эрчим хүч хэмнэлтийн менежерүүд ажлын сайн туршлагаа бусаддаа хуваалцах, хоорондоо танилцаж нэтворк үүсгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой бөгөөд эрх бүхий эрчим хүч хэмнэлтийн менежерүүд хамрагдах боломжтой юм.

Meeting ID: 922 0651 4383

Passcode: 814122

Zoom линк: https://zoom.us/j/92206514383?pwd=YVZ1d0dKNjBxd3VmSWxZc1M3WndEQT09