Мэдээ, мэдээлэл

ТАЙЛАН, СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА

2021 оны 04 сарын 22

"ЭХЗХ-ны үйл ажиллагааны тайлан 2020", "Эрчим хүчний салбарын статистик үзүүлэлт 2020" хэвлэгдэн гарлаа. Та бүхэн доорх линкээс татан авч танилцаарай.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 2020 ОНЫ СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /Дэлгэрэнгүй дарна уу/

ЭХЗХ-НЫ 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /Дэлгэрэнгүй дарна уу/