Мэдээ, мэдээлэл

БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТӨВТЭЙ ХАМТРАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 10 сарын 26

Энэхүү сургалтыг “Барилгын дулаан хамгаалалтын нормын зорилго, хамрах хүрээ, шинэчлэгдсэн заалтууд”, “Барилгын халаалт, агаар сэлгэлтийн эрчим хүчний хэрэглээний тооцооны аргачлал”, “Барилгын дамжуулалтын дулаан алдагдлын тооцооны жишээ”, "Барилгын агаар сэлгэлтийн болон дулаан ялгарлын тооцооны жишээ”, ”Барилгын халаалт, агаар сэлгэлтийн эрчим хүчний хэрэглээний тооцооны бүрэн жишээ”, “Хувийн орон сууцны барилгын эрчим хүчний гэрчилгээг боловсруулах, дулаалгын ажилд хяналт тавих нь" зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад барилгын эрчим хүчний 30 гаруй аудитор хамрагдлаа.