Мэдээ, мэдээлэл

Орон сууцны өрхийн эрчим хүчний сарын дундаж хэрэглээ 24 мянган төгрөг байна /2019.10.19/

2019 оны 10 сарын 28