Хууль, эрх зүй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 294 дүгээр тогтоол

2018 оны 09 сарын 06

 

 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 Дугаар 294

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БОСГО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулийн 3.1.8, 5.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн эрчим хүчний жилийн хэрэглээний босго хэмжээг хавсралт ёсоор тогтоосугай.

2. Эрчим хүчний жилийн хэрэглээ нь хавсралтад заасан босго хэмжээнээс давсан хэрэглэгчийг үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчээр бүртгэж, холбогдох хууль, журмыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо (С.Отгонбаяр)-нд үүрэг болгосугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                           Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Эрчим хүчний сайд                                                           Д.ЗОРИГТ