Мэдээ, мэдээлэл

ШУУРХАЙ МЭДЭГДЭЛ

2020 оны 11 сарын 11

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн 12 тоот тогтоолын дагуу олон нийтийг хамарсан хурал, цуглааныг түр зогсоох үүрэг өгсөн тул Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байсан дараах арга хэмжээнүүдийг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулах болсныг мэдэгдэж байна. Үүнд:

1. Үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөн, товлосон огноо 2020 оны 11-р сарын 11, Лхагва гараг, Новотел зочид буудал;

2. Эрчим хүчний салбарын инженер, техникийн ажилтнуудыг чадавхжуулах “Эрчим хүчний эх үүсвэр ба эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашиг” сургалт, товлосон огноо 2020 оны 11-р сарын 11, Пүрэв гараг, ЭХЗХороо;

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ГАЗАР