Мэдээ, мэдээлэл

Нийслэлийн айл өрхүүд эрчим хүчээ хэмнэж чадвал жилд 45 тэрбум төгрөг хэмнэх боломжтой 2019.10.22

2019 оны 10 сарын 28